vrijdag 30 augustus 2013

Bernardo Soares
Aforisme:
De rusteloosheid is erg rustgevend.

dinsdag 20 augustus 2013

Frank Van LaekenRacisme is géén relatief begrip. Hoewel het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding zelf toegeeft dat het een moeilijk te omlijnen begrip is, zijn er wel degelijk hanteerbare definities voorhanden. Volgens de Verenigde Naties betekent 'raciale discriminatie' 'elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven.' Zullen we daarvan vertrekken?

Het is dus niet relatief, alleen kan de interpretatie verschillen van geval tot geval. Hitler was een racist. De Ku Klux Klan is racistisch. De meeste tweets van Filip Dewinter zijn racistisch. Liesbeth Homans en de N-VA zijn dat, voor alle duidelijkheid, niet.

http://maandans.frankvanlaeken.eu/#post254


Racisme is absoluut.
In die hoedanigheid is er niemand die beslist wat racisme is.
Het is niet omdat Liesbeth Homans zegt dat het racisme is, dat het ook effectief racisme is.
Liesbeth Homans geeft een interpretatie van racisme.
Het is niet omdat Frank Van Laeken zegt dat het racisme is, dat het ook effectief racisme is.
Frank Van Laeken geeft een interpretatie van racisme.
Racisme is absoluut.
In die hoedanigheid wordt racisme "geopenbaard".zondag 18 augustus 2013

Liesbeth Homans"Racisme is een relatief begrip".
Liesbeth Homans.

"Alleen een vrouw kan dat beweren uiteraard."
Friedrich Nietzsche.

Ten gronde nu.
"Het begrip racisme is moeilijk objectief te omlijnen."
http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=120&titel=Wat+is+racisme%3F

Dat is een uitspraak uit onverdachte hoek: het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.
"Moeilijk" is hier een eufemisme voor "onmogelijk".
Gelieve mij per ommegaande een sluitende definitie te bezorgen indien u het daar niet mee eens bent.

Ter informatie.
Volgens het Van Dale Woordenboek: “het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.” (Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, versie 2.0, 2002)
Uiteraard is dit geen sluitende definitie.
Begrippen als minachting, vijandigheid of haat zijn immers moeilijk objectief te omlijnen.

Een begrip dat "moeilijk" objectief te omlijnen is kan alleen "subjectief" omlijnd worden.
Dat lijkt me "relativisme".

Is Liesbeth Homans het nieuwe Vlaamse boegbeeld van het relativisme?
Ik durf dat te betwijfelen.
Er is enerzijds een "relatief racisme", een racisme dat anderen als racisme bestempelen maar wat in feite geen echt racisme is, en anderzijds is er het absoluut racisme. Het racisme dat we zelf als racisme beoordelen.

"Ja, er is nog altijd een grond voor racisme, maar veel minder dan we zelf denken".
Liesbeth Homans.

Liesbeth Homans heeft meer iets weg van de Antwerpse Sainte Opportune.
Ons aller patroonheilige.