zaterdag 19 september 2020

Filip Van Volsem

 

Het euthanasieproces moet worden overgedaan, dat is beslist in een arrest van het Hof van Cassatie.

Ik wil hier geen oordeel vellen over die uitspraak als dusdanig, ik wil alleen een woordje kwijt over de motivatie van dat arrest.

Dat is belangrijk, want een eerlijk arrest vereist dat zowel de burgerlijke partij als de publieke opinie in staat worden gesteld om de beslissing van de raadsheer te begrijpen, wat betekent dat de beslissing moet worden gemotiveerd.

Het Hof van Cassatie oordeelt dat het euthanasieproces moet worden overgedaan omdat het hof van assisen onvoldoende heeft gemotiveerd. Het erkent dat er een motivering was, namelijk de twijfel. In het arrest van het hof van assisen luidde de motivering als volgt:

“Bij de toetsing van de voorwaarden en procedure zoals bepaald in de euthanasiewet besluit het hof (van assisen) dat er redelijke twijfel bestaat in hoofde van de verweerder dat hij deze niet zou hebben nageleefd. Het gevoerde onderzoek laat niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op deze in de wet voorgeschreven voorwaarden of procedure inbreuken werden begaan door de verweerder. Twijfel speelt in het voordeel van de beschuldigde.”

Het Hof van Cassatie erkent dat er motivering was, maar acht deze onvoldoende: het hof van assisen concretiseert niet waarom er twijfel is.

Aah, de twijfel.

Het Hof van Cassatie motiveert haar beslissing, “omdat er niet geconcretiseerd wordt waarom er twijfel is”.

Ik twijfel of dat voldoende is. Waarom moet de twijfel geconcretiseerd worden? Dat wordt in het ongewisse gelaten.

Huiswerk overdoen?

 

link naar het arrest: https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_179

zaterdag 5 september 2020

De epigoon

 Soms droom ik er van mijn status van origineel denker in te wisselen voor dat van de epigoon, maar ik vind geen definitie voor dat woord.