woensdag 15 april 2020

Koen Lemmens


Als het niet schaadt, dan lijkt het me een burgerplicht, om eerst even de patroonheilige van de argumentatie te aanroepen alvorens een opiniebijdrage te schrijven.

maandag 13 april 2020

Theo Haidt


"Dit boek van de psycholoog Jonathan Haidt is een must read voor iedereen die met politiek bezig is", vindt Francken. "De ondertitel zegt het eigenlijk allemaal: "Why good people are divided by politics and religion" ("Waarom goede mensen verdeeld zijn door politiek en religie", red.).

"Links denken of rechts denken is geen kwestie van moraliteit, hoewel sommige progressieven dat er wel van maken. Mensen denken gewoon anders over de weg die bewandeld moet worden, om de maatschappij beter en rechtvaardiger te maken. Wie dat beseft, kweekt een natuurlijke tolerantie tegen andersdenkenden."
"Het boek illustreert treffend hoe bepaalde karaktertrekken en de balans tussen emotie en rationaliteit het politieke denken van een individu kunnen sturen in deze of gene richting. Bijzonder verhelderend en soms zelfs confronterend." 

De leestips van Theo Francken.
Ik betrap mezelf er op dat ik hoe langer hoe minder zin heb om sommige boeken zelfs maar te beginnen. Dat heeft niets te maken met het feit dat dit een tip van Theo Francken zou zijn (al is de uitspraak "het is geen kwestie van moraliteit, het is een kwestie van de maatschappij rechtvaardiger te maken" niet echt een stimulans), zelfs een tip van mensen wiens oordeel ik hoog acht (Sapiens, het woord alleen al) kunnen me er niet toe brengen het boek ter hand te nemen.


Dan maar gaan fietsen.
Langs het kerkhof van Muizen, vlak bij Planckendael.


Het beeld heeft ongetwijfeld meer potentieel dan het boek.