zaterdag 29 augustus 2020

De voorlezer

“If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.” ~ Albert Einstein
Afbeelding

Daniel Dennett


 Geachte Heer Dennett,

Onze Sören heeft de vrijheid genomen om niet aan het debat deel te nemen.

"Ask me what you wish, just do not ask me for my reasons" zegt em.

Hoogachtend,

Michael Kierkegaard.


 

zondag 16 augustus 2020

Madman

 

 Friedrich Nietzsche werd gek.

Dat heb ik altijd gek gevonden.

In eerste instantie omwille van de timing. Nietzsche schreef zijn laatste boek in de periode oktober-november 1888. In december 1888 corrigeerde hij zelfs nog de drukproeven. Op 3 januari 1889 zou Nietzsche gek worden. Gekke chronologie. Behalve voor diegenen die in het boek zelf reeds de voorbode van de waanzin lezen. Zelf lees ik er geen voorbode van de waanzin in, eerder een ode aan de waanzin.

Het laatste boek van Nietzsche is een gek boek, het is een autobiografie. In zijn geheel eigen stijl - de eerste hoofdstukken dragen de titel “waarom ik zo wijs ben”, “waarom ik zo knap ben”, "waarom ik zulke goede boeken schrijf” – geeft hij onder andere een overzicht van zijn geschriften. In het licht van de latere gebeurtenissen lijkt het boek een soort testament.

Dat blijkt ook uit een aantal inhoudelijke passages. Uit het woord vooraf bijvoorbeeld. Zo begint het boek: “Met het oog op het feit dat ik de mensheid binnenkort moet confronteren met de zwaarste eis die ooit aan haar gesteld is, lijkt het me beslist noodzakelijk te zeggen wie ik ben."

Het lijkt wel of Nietzsche zijn op til zijnde instorting aanvoelde.

In "La folie de Nietzsche" stelt Georges Bataille dat er verband is tussen het denken van Nietzsche en de geestesziekte, dat het denken van Nietzsche onvermijdelijk moet leiden tot de waanzin. Dat maak ik er althans uit op, het is nogal een gekke tekst.

 Voor iedereen die zichzelf enige intellectuele capaciteiten toedicht is het vooruitzicht van waanzin de ultieme horror. Waanzin kan onmogelijk iets zijn dat men wil. Iedereen die zichzelf enige intellectuele capaciteiten toedicht zou uit alle macht proberen om de oorzaak van het naderend onheil uit te roeien: zijn denken!

Dat kan op vele manieren gerealiseerd worden. Maar Nietzsche en de hyperbool, wie kan daar over verbaasd zijn?

 

 

 

Georges Bataille

 

 Eindelijk een tof logo voor mijn blog gevonden !

 

 

La vie humaine est excédée de servir de tête et de raison à l'univers. Dans la mesure où elle devient cette tête et cette raison, dans la mesure où elle devient nécessaire à l'univers, elle accepte un servage.

 (Het menselijk leven wordt overbelast door het te gebruiken als het hoofd en de reden van het universum. In de mate dat het leven dat hoofd en die reden wordt, in de mate dat het leven noodzakelijk wordt voor het universum aanvaardt dat leven een lijfeigenschap)

 

maandag 10 augustus 2020

Stefan Hertmans

 

 https://zwijgenisgeenoptie.be/stefan-hertmans/

 Zwijgen is geen optie. 

“Voor Nietzsche is de mens inherent slecht.”

Volgens Stefan Hertmans dan toch. (deel 2, minuut 4)

 Maar hield Nietzsche zich bezig met moraal?

Definitie van de moraal: Moraal – de idiosyncrasie van decadenten, met de bedoeling zich op het leven te wreken – en met succes.

(Definition der Moral: Moral - die Idiosynkrasie von décadents, mit der Hinterabsicht, sich am Leben zu rächen - und mit Erfolg. Ecce homo)

 Heeft men hem begrepen?

 

woensdag 5 augustus 2020

Leo Tolstoj

“If we admit that human life can be ruled by reason, then all possibility of life is destroyed.”