zaterdag 25 april 2015

Youssef Kobo"Ik ga niet mee in het verhaal van N-VA, dat mensen in een keurslijf probeert te wrikken. Hoe kinderachtig is het maatschappijbeeld van mensen als Bart De Wever en Theo Francken? Je hebt de 'goeden' en de 'slechten' - en klaar."
Youssef Kobo in "Humo"

Je hebt blijkbaar mensen met een kinderachtig maatschappijbeeld en mensen zonder kinderachtig maatschappijbeeld.
zondag 19 april 2015

Jan Verplaetse"Bij equivocatie en amfibolie maak je handig gebruik van dubbelzinnigheden.
Bij equivocatie heeft een begrip uit de mening of het argument verschillende betekenissen, bij amfibolie is dit een zin of een zinsdeel met een verwarrende of ambigue syntaxis. Afhankelijk van wat je het beste uitkomt, geef je het begrip, het zinsdeel of de zin nu eens deze en dan eens de ene andere betekenis. Die spitsvondige drogredenen wend je ook aan om het debat te ontwijken. Of zelfs om aan de last van een bezoedeld geweten te ontkomen (zie kaderstukje). In het volgende voorbeeld beweert een student dat het voorstel om de leerplicht voor kinderen van 6 jaar naar 5 jaar te brengen geen enkele zin heeft. Die maatregel was bedoeld om de gelijkheid van kansen te bevorderen:

"De verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar kan geen oplossing zijn voor het probleem van gelijke kansen in het onderwijs. We weten al langer dat het onderwijs de ongelijkheid alleen maar groter maakt en niet kleiner."

'Het onderwijs' heeft hier twee betekenissen: het onderwijs zoals het nu bestaat en dat volgens studies nog steeds bijdraagt tot kansongelijkheid (onderwijs als toestand) en het onderwijs van morgen waarvan gehoopt wordt dat het de verschillen tussen de sociale klassen wegwerkt (onderwijs als instelling). Door beide betekenissen door elkaar te halen geef je de indruk dat niets vermag om de kansongelijkheid te verminderen of weg te nemen. Ook niet de verlaging van de leerplicht."

Jan Verplaetse, For the sake of argument: argumentatieleer voor juristen en ethici, blz. 56


Mooi voorbeeld van een contaminatie:
nu eens de ene en dan eens de andere
nu eens deze en dan eens de andere

Maar soit, wie is er al eens niet in de war?

Het voorbeeld van de equivocatie vind ik uitermate vreemd.
"Hoop" en "morgen" lijken mij geen onderdeel van de logica.
In de logica gaat het alleen om feiten, om de situatie zoals ze is.
"Hoop" en "morgen" is speculeren.


Hypothesis Contrary to Fact (Argumentum Ad Speculum): Trying to prove something in the real world by using only imaginary examples, or asserting that, if hypothetically X had occurred, Y would have been the result.