dinsdag 19 januari 2016

Tiny
Zoals het er nu naar uitziet hebben we bijna materiaal genoeg om een nieuwe boekenreeks uit te geven. Na de avonturen van Tiny krijgen we nu de avonturen van Etienne.

Bij deze alvast een teaser.
Etienne gaat schaatsen.

"In verband met de interpretatie van koran- (of bijbel)teksten nog het volgende. Filologisch onderzoek poogt te achterhalen wat de oorspronkelijke bedoeling van een tekst was en hoe die door het publiek van toen werd begrepen, bijvoorbeeld "Als uw vrouw... ongehoorzaam blijft: slaat ze" (S. 4,34). Een 'fundamentalistische' benadering bestaat erin voor te houden dat men ook nu nog zijn vrouw mag slaan. Filologen leggen uit dat de vrije vrouwen zich in Medina moesten bedekken, om niet, zoals slavinnen, aangerand te worden. Fundamentalisten beweren dat moslima's daarom hier en nu een hoofddoek moeten dragen. Als men een historisch correcte interpretatie met 'salafisme'  verwart, wordt ieder ernstig onderzoek onmogelijk. Als men een koranvers salafistisch op het hedendaagse gedrag toepast, wordt een moderne beleving van de islam eveneens onmogelijk."
http://www.demorgen.be/opinie/de-meest-bevreemdende-stelling-van-abou-jahjah-is-zijn-loochening-van-culturele-invloeden-op-het-gedrag-bebc6035/

Eigenlijk had deze column niet mogen verschijnen.
Ik beroep mij hier op de traditie van "Hallo Hautekiet". Voor zij die onbekend zijn met deze traditie, in dat programma werden bellers die een fout maakten tegen het onderscheid heten/noemen meestal gewoon uit het programma gegooid. Even om het geheugen op te frissen: noemen betekent 'een naam geven', heten 'een naam hebben'.
Ik heb een "Hallo-Hautekiet-moment" met het woord "interpretatie". Columnisten die het woord "interpretatie" verbinden met juist en fout of correct en incorrect miskennen de betekenis (niet te verwarren met "de interpretatie") van interpretatie. Voor een columnist zou dergelijke miskenning de standrechtelijke executie tot gevolg moeten hebben. Zo niet voor hemzelf, dan toch zeker voor zijn product: de papierversnipperaar moet onherroepelijk zijn deel zijn.
Maar vermits het kwade nu éénmaal geschied is, wil ik er nader op ingaan.
Laat me vooraf even duidelijk maken dat ik een stroman ben, ik leg iemand woorden in de mond die hij niet (of in een andere context) heeft uitgesproken.
Stroman één.
Etienne zegt: "de islam is vrouwonvriendelijk".
Laat het duidelijk zijn, Etienne doet zelden of nooit zomaar een gratuite uitspraak.
Etienne citeert in dat verband bij tijd en wijle al graag eens een soera.
Stroman twee.
Etienne zegt: "Het is een historisch correcte interpretatie om de islam vrouwonvriendelijk te beschouwen."

Rest ons de uitspraak "de islam is hier en nu vrouwonvriendelijk".

De cruciale vraag die dan beantwoord moet worden is de volgende:
"Hoe noemt men iemand die dat beweert of hoe heet iemand die dat beweert?"
Wat is correct?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten