zondag 3 januari 2016

Etienne VermeerschBompa bakt ze bruin!

Na Charlie Hebdo werd ook het debat over de vrijheid van meningsuiting gevoerd. Wat is uw mening?
Die vrijheid moet absoluut zijn, behalve laster, eerroof en aansporen tot misdaad. Je kan niet zeggen dat iemand een moord heeft begaan als dat niet waar is. Het satirisch weekblad Charlie Hebdo heeft niemand aangespoord tot misdaad noch iemand belasterd.
http://www.dezondag.be/vermeersch/

Dat is blijkbaar nieuws.
Terwijl het oud nieuws is.

"Maar waarom gebruikte ik hier, uitzonderlijk, de term ‘achterlijk’? Wel, om duidelijk te maken dat meningsvrijheid inhoudt dat men zelfs het recht heeft uitspraken te doen die volledig fout zijn of door sommigen als beledigend worden ervaren. (Uitgesloten zijn alleen: laster, eerroof, negationisme, directe oorzaak van rampen of misdaden, en systematische aansporing tot racisme en discriminatie.)"
http://www.standaard.be/cnt/dmf20130516_00585729

Nieuws ten opzichte van 2013 is het feit dat Etienne Vermeersch de woordjes "negationisme" en "systematische aansporing tot racisme en discriminatie" uit zijn lijstje van uitzonderingen heeft geschrapt.

Voor mij is dat een faits divers.
Een mededeling die thuishoort net voor "eekhoorn in de problemen door overstroming krijgt onverwachte hulp" en net na "jongen verschiet zich een ongeluk wanneer verjaardagstaart vuur vat".

Er is helemaal niets nieuws.
Etienne Vermeersch blijft als vanouds worstelen met waar en niet waar.
Je kan niet zeggen dat iemand een moord heeft begaan als dat niet waar is, maar je hebt wel het recht om uitspraken te doen die volledig fout zijn.
Het feit dat Etienne Vermeersch het woordje negationisme (het ontkennen van algemeen aanvaarde historische gebeurtenissen) schrapte, verandert daar geen ene moer aan.

De vrijheid van meningsuiting is absoluut behalve in geval van laster.
Maar wat is laster?
"Iemand kwaadwillig iets verwijten dat de eer van die persoon aantast of hem blootstelt aan publieke verachting, zonder dat men erin slaagt het wettelijke bewijs ervan te leveren, terwijl de wet het leveren van het bewijs veronderstelt."

Mag ik zeggen dat Etienne Vermeersch achterlijk is?
Uiteraard.
"Maar waarom gebruikte ik hier, uitzonderlijk, de term ‘achterlijk’? Wel, om duidelijk te maken dat meningsvrijheid inhoudt dat men zelfs het recht heeft uitspraken te doen die volledig fout zijn of door sommigen als beledigend worden ervaren.
Ik mag dat zeggen, zelfs als Etienne Vermeersch dat als beledigend ervaart.
Ik mag het alleen niet zeggen als ik er niet in slaag om daar het wettelijke bewijs van te leveren.

Als ik daar dieper over nadenk moet ik tot de slotsom komen dat de informatie die overgemaakt wordt niet éénduidig is om het eufemistisch uit te drukken.

Wat zijn uw plannen?
Ik hoop halfweg dit jaar klaar te zijn met mijn boek over informatie, wat mijn belangrijkste boek moet worden. Het is één van de origineelste ideeën die ik ooit gehad heb. Wat is informatie? Niemand weet dat.

Die laatste woorden indachtig belooft het gelukkig een kort boek te worden.
Welkom in 2016.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten