woensdag 17 september 2014

Alice"Natuurlijk juich ik vredelievende interpretaties toe, maar tezelfdertijd moeten we durven erkennen dat het boek zelf zo'n interpretaties enorm bemoeilijkt. Niet elke lezing is even geloofwaardig. Bijvoorbeeld: als de Koran 120 keer zegt dat ongelovigen voor eeuwig zullen branden in de hel, inclusief obscene beschrijvingen van de folteringen die ze zullen ondergaan, dan is de interpretatie dat God gewoon een hartig gesprek met hen zal voeren (misschien het metaforische 'vuur aan de schenen'?), niet zo waarschijnlijk. Van een Opperwezen mag je toch verwachten dat hij zich min of meer helder kan uitdrukken. Woorden zijn niet weerloos. We kunnen niet verwachten dat iedereen in de voetsporen treedt van Humpty Dumpty, het sprekende ei uit Alice through the Looking Glass, dat stelt dat je woorden eender wat kan laten betekenen, als je ze maar wat extra fooi geeft."


Uiteindelijk komen we bijna tot de kern van de zaak.
Al is de kern van de zaak blijkbaar voor interpretatie vatbaar.
("Op naar de kern van de zaak: ben ik veel minder welwillend voor de Koran dan voor de Bijbel?")
Mensen die op zoek zijn naar de kern van de zaak fixeren zich meestal op de zaak.
Terwijl de kern van de zaak in "de kern van de zaak" niet de zaak is maar de kern.
Wat is de kern?
De kern is datgene waar ik van zeg dat het de kern is.
Humpty Dumpty dus.

'When I use a word,' Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, 'it means just what I choose it to mean — neither more nor less.'
'The question is,' said Alice, 'whether you can make words mean so many different things.'
'The question is,' said Humpty Dumpty, 'which is to be master — that's all.'

Ik had graag van Maarten Boudry vernomen waar zijn "als je ze maar wat extra fooi geeft" naar verwijst.
Maar dat geheel terzijde.

Een woord kan niet om het even wat betekenen, een woord heeft een intrinsieke betekenis.
De verzen in de Koran kunnen niet om het even wat betekenen, er is een intrinsieke betekenis. Niet elke lezing is even geloofwaardig, de lezing die het dichtst aanleunt bij de intrinsieke betekenis is geloofwaardiger.

"The question is which is to be master."
Wie bepaalt wat de intrinsieke betekenis is?

Alsof je zou vragen aan iemand die angst heeft van lange woorden aan welke fobie hij lijdt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten