zondag 16 maart 2014

Georges Perec
http://skepp.be/nl/psychologie-coaching/een-muur-van-non-begrip-psychoanalyse-over-autisme

De school v​an Lacan lijkt op een sekte
Hoe komt het dat deze kritische film zoveel stof doet opwaaien? De psychoanalytische school van Jacques Lacan, al decennialang dominant in Frankrijk, vertoont sterke gelijkenissen met een sekte. Samen met Argentinië is Frankrijk één van de laatste bolwerken van Sigmund Freuds gedachtegoed, of toch wat ervan overblijft nadat het door de linguïstische en structuralistische mangels van Jacques Lacan is gehaald.
De theorieën van Lacan vormen een gesloten totaalsysteem, dat niet alleen de structuur van geestesziekten omvat, maar zich uitstrekt tot de ontwikkeling van de menselijke geest, de verhouding tussen taal en subject, de structuur van het verlangen en de verbeelding, en het statuut van wetenschap en andere discoursvormen. Een heilsleer als die van Lacan, veeleer metafysica dan psychologie, staat haaks op een wetenschappelijke benadering van de menselijke geest. Geen wonder dat Lacanianen zich hooghartig afwenden van voortschrijdend inzicht in de psychologie, of enkel dédain opbrengen voor effectonderzoeken naar psychotherapie. Net zoals andere gesloten denksystemen, is het Lacanisme uitgerust met een resem immunisatiestrategieën: methodes om externe kritiek te ontlopen of ondergraven. De psychoanalyse hoeft enkel aan zichzelf verantwoording af te leggen, zo menen Lacanianen. Eerder dan dat wetenschap haar kritisch kan evalueren, wil het Lacanisme zichzelf opwerpen als waakhond van de wetenschap, die het sciëntistisch 'meesterdiscours' bevraagt, haar relatie tot de 'grote Ander' en het 'objet petit a' blootlegt, en haar reductionistische pretenties aan de kaak stelt.

Maarten Boudry


"Al wat je zegt ben je zelf".
Dat is een kinderlijke wijsheid die we door al te veel logica uit het oog verloren hebben.
Het doet me denken aan het miniscule boekje (één enkele zin van ettelijke bladzijden) "tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen" van Georges Perec.
Uit een streng logisch discours (het is van tweeën één) volgt: doe dan opnieuw uw best om hem te overtuigen.

 
 
"Al wat je zegt ben je zelf".
"De psychoanalyse hoeft enkel aan zichzelf verantwoording af te leggen, zo menen Lacanianen."
Aan wie moet de wetenschap verantwoording afleggen?Efforcez-vous à nouveau de me convaincre Maarten!
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten