donderdag 7 juni 2012

Serge Gutwirth


http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=serge_gutwirth


Bange blanke mensen ?

(Gepubliceerd als lezersbrief in De Morgen, 7 juni 2012, 21)


In zijn bijdrage aan het boerkadebat argumenteert P. Loobuyck in deze krant dat het


algemeen boerkaverbod alleen kan gelegitimeerd worden door de vrijwaring van de


openbare orde en veiligheid. Dat is echter een gepasseerd station, want de wetgevers en


rechters hadden dat al lang begrepen. Juist omwille van de openbare orde en veiligheid


hadden sommige gemeente- en GASreglementen al vóór de wet ingrijpen tegen boerka’s


mogelijk gemaakt. De vraag nu is dus: wanneer laat de openbare orde een ingrijpen


tegen “gezichtsbedekking” toe: altijd of soms?


De boerkawet opteert voor “altijd”, en dat is juist het probleem: het is té


vrijheidsbeperkend en er moeten lachwekkend veel uitzonderingen worden bedacht


(voor karnavalvierders, motorrijders, imkers, rouwkappen, het Genkse stempotlood …).


Bovendien is het argument dat de onzichtbaarheid van het gelaat altijd een probleem


geeft van openbare veiligheid bedenkelijk, want het impliceert dat de politiediensten op


het gezicht moeten afgaan om iemand te controleren. Dit is nu juist niet zo:


politiediensten moeten iemand kunnen identificeren en controleren wanneer die iets


doet dat daartoe een legitieme aanleiding is, en dit uiteraard los van het feit of het


gezicht van die persoon bedekt is of niet. Zo stelde de Politierechter van Elsene in 2011


dat een boerkadragend persoon op de openbare weg moet gerespecteerd worden, omdat


er in dit concrete geval -“op zich” dus- geen verstoring van de openbare orde was. Of om


het met de woorden van de filosoof te zeggen: een “tent” is op zich geen bedreiging.


Zo komen we weer bij het startpunt : degenen die een algemeen boerkaverbod willen,


vinden eigenlijk dat de expressie van de geloofsovertuiging van draagsters van boerka’s


in het openbaar


altijd en zonder meer moet verboden worden. Censuur, dus. Wel : dat ze


daarvoor uitkomen, in plaats van te doen alsof ze objectieve argumenten hebben en alsof


ze niet tot het kamp van het eigen gelijk behoren. En de vraag is dan wat hun volgende


stap zal zijn, nà het algemeen boerkaverbod : het hoofddoekverbod terug op tafel ? Een


lange baardenverbod ? Een verbod op het openbaar dragen van djellaba's ... ? Toch


maar opletten dat ze de Taliban niet in de spiegel ontmoeten.

Serge Gutwirth en Paul De Hert

De boerka is back.
Ik had nog geen enkele bijdrage gelezen die we drie jaar geleden ook niet al een keer hadden gelezen.
Deze is op zoek naar het startpunt.
Het startpunt is het eindpunt:
Is dit argument (wanneer laat de openbare orde een ingrijpen toe)
"altijd" of "soms" van toepassing?


De tent "op zich", is dat een willekeurige tent of een concrete tent?Geen opmerkingen:

Een reactie posten