vrijdag 18 mei 2012

Winston Churchill


Het zijn vreemde tijden.
Le débat pour le débat.
Een eeuwige woordenstrijd.

Business as usual was a policy followed by the British government, under Prime Minister H.H. Asquith, during the early years of the First World War. Its fundamental belief was that in order to maintain a stable and functioning country, it was necessary to continue society in the same manner as before the war; in other words, that civilians should think of the war as "business as usual". The implication was that a morale-eroding change in behaviour equated to a victory for the enemy.
The term itself is attributed to Winston Churchill, then a prominent "New Liberal". It is unclear whether Asquith, with whom the policy is also associated, himself supported it, or whether he merely felt obliged to. Certainly, he described it as "a detestable doctrine" in his memoirs.
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_as_usual_(policy)


"Filosofen kauwen voortdurend zonder iets in de mond te hebben".
Albert Einstein.

Filosofen moet begrepen worden als een pars pro toto.
We zijn allemaal filosofen, we denken allemaal heel diep na.
"We kauwen voortdurend zonder iets in de mond te hebben."

Het is de schuld van de politiek.
Het is de schuld van de media.
Het is de schuld van justitie.
Het is de schuld van Europa.
Het is de schuld van de banken.
In de logica is er altijd oorzaak en gevolg.
Er is altijd een schuldige.
En als ik de schuldige niet ben is de andere de schuldige.
Dat is een ijzersterke logica.
En maar kauwen en maar kauwen en maar kauwen.

Hoe kunnen we ontsnappen?
Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux: c'est le suicide.
Albert Camus.
“If suicide is allowed then everything is allowed. If anything is not allowed then suicide is not allowed. This throws a light on the nature of ethics, for suicide is, so to speak, the elementary sin. And when one investigates it it is like investigating mercury vapours in order to investigate the nature of vapours.”
Ludwig Wittgenstein.

Het gaat om een filosofische suïcide.
Suïcide moet begrepen worden als lobotomie van de logica.
Tijd om deze vorm van lobotomie in ere te herstellen.

"De wetenschap kende in haar lange geschiedenis heel wat gloriemomenten, maar net zoals de mens is ook zij niet perfect. Een overzicht van de 5 meest schandelijke wetenschappelijke proeven volgens het blad ‘Scientific American’.
Lobotomie
In 1949 won de Portugese neuroloog Egas Moniz de Nobelprijs voor het uitvinden van de lobotomie, een manier om mentale aandoeningen te behandelen door een scherp instrument in de schedel binnen te brengen en het weefsel in de frontale kwabben te vernietigen. De Amerikaan Walter Freeman ontwikkelde een snellere methode waarbij het niet nodig was om de schedel van de patiënt te doorboren. Een instrument werd onder plaatselijke verdoving boven de oogbol, onder het ooglid door, de schedel in gedreven en dan in de hersenen heen en weer bewogen.

In de jaren 50 toerde Freeman door de Verenigde Staten in zijn zogenaamde ‘Lobotomobile en voerde hij 25 operaties per dag uit in psychiatrische ziekenhuizen. Op ene bepaald moment stiereven drie patiënten op één dag in de staat Iowa nadat Freeman hen had geopereerd. De Amerikaanse neuroloog bleef echter de lobotomie uitvoeren tot 1967
. "
http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/5-beschamende-wetenschappelijke-experimenten/article-4000096920504.htm

"Alles van waarde is weerloos."
Lucebert.
Een adagium om te koesteren.
Mijn nederlaag (mijn mening is weerloos, ze is op geen enkele manier onderbouwd, ze heeft een lobotomie ondergaan) is alleen een overwinning voor de vijand omdat hij het als een overwinning beschouwd.
"Hij (of zij) is begonnen!!!"
Herkent u die uitspraak?
Belangrijker dan de vraag wie er als eerste begonnen is lijkt mij de vraag wie er als eerste mee stopt.
Logica begint pas als u weet waar ze eindigt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten