zaterdag 12 mei 2012

Thomas Bernhard


Om het met de woorden van Griet Op de Beeck te zeggen:

"Thomas Bernhard is een Duits schrijver die meer dan twintig jaar geleden overleed, groot stilist, zeur-op-hoog-niveau. Aan de hand van een aantal begrippen fulmineert hij tegen de wereld. Alles en iedereen moet er aan geloven: filosofen, kunstenaars, ouders evengoed als aardse ongemakken en nostalgische neigingen. Op een intelligente manier pleit hij voor een immer kritische houding in het leven."

Wij zijn allemaal Thomas Bernhardjes geworden.

De waarheid bestaat niet. Er zijn geen juiste dingen.
Dus kunnen we ons naar hartelust wentelen in onze kritische houding.


De la Rochefoucauld:
La promptitude à croire le mal sans l'avoir assez examiné est un effet de l'orgueil et de la paresse... (De snelheid waarmee men het kwaad gelooft zonder het voldoende onderzocht te hebben is een gevolg van hoogmoed en luiheid...)

U gelooft dat er geen juiste dingen zijn.
Dus de logica verplicht u te geloven in het kwade, daar gaat geen onderzoek meer aan vooraf.
U gaat er a priori van uit dat het "verkeerd" is.

Zelfs John Irving wordt een oude zeur:
"Dus zijn er veel mensen zeer kwetsbaar, en zeer vatbaar voor ieder verkeerd idee. Maar je brengt jezelf wel in levensgrote problemen wanneer je durft zeggen dat de andere kant van het politieke spectrum gewoon dom is, want zoiets is not done. Maar er zijn wel behoorlijk wat feiten die die stelling onderbouwen."

Ik ben een zeur met een nimmer kritische houding.
Dat is een contradictio in terminis. Hebt u weeral iets om over na te denken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten